Sıvı İşleme Sistemleri

Standartlaştırma Ünitesi

Süt, Peynir Altı Suyu ve Krema için Santrifüj / Standartlaştırma ünitesi - GEA dairysmart

Süt standardizasyonu, süt veya kremanın katı yağ içeriğinin hassas bir şekilde belirlenen yada istenen değere endüstriyel olarak ayarlanması olarak tanımlanmaktadır. Genel olarak ham sütün katı yağ içeriği, üretilen çeşitli süt ürünlerinin katı yağ içeriğinden daha yüksektir. Bu ürünlerin standartlaştırılmış katı yağ içeriği genellikle minimum yüzde 0.5 ile maksimum yüzde 3.5 arasında değişmektedir.

Sütün katı yağ içeriğinin devamlı kontrolünün yanı sıra GEA standartlaştırma üniteleri ayrıca krema katı yağ içeriğinin devamlı olarak kontrol edilmesini ve katkı maddelerin orantılı olarak dozajlanmasını sağlar.

GEA, ılık süt ve soğuk süt standardizasyonu ünitelerine sahiptir.

Recommended service products

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.