Sıvı İşleme Sistemleri

Mikro-partikülasyon

Mikro-partikülasyon için Micro Formula

Mikro-partikülasyonun iki farklı amacı vardır - ilki, atık ürünlerin kullanımını sağlamak, ikincisi ise çevreyi atık ürün etkilerinden korurken aynı zamanda bunların giderilme ihtiyacını ortadan kaldırmaktır. Örneğin, mikropartikülleştirilmiş peynir altı suyu ürünü, bir çok farklı süt ürünlerinde katı yağ veya süt proteininin yerine geçebilmektedir.

İyileştirilmiş üretime odaklanan bu yeni mikropartikülasyon teknolojisi, mikropartikülasyonun bütün küçük- ve orta-ölçekli peynir tesislerinde kullanılmasına olanak tanırken, onların randımanını arttırmalarına ve müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için eşsiz ürünler tasarlamalarına imkan sağlar.

Recommended service products

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.