Homojenizatörler

Homojenizasyon Vanaları

Nano VALVE bileşenleri

Homojenizasyon vanası, ürünlerin etkili bir şekilde homojenizasyonu için GEA homojenizatörlerinin en önemli ögesidir.

Sıkıştırma blokundan homojenizasyon vanasına pompalanan akışkanlar vanadan geçer ve akışkan dinamiği enerjisi sayesinde partiküller, ürün karakteristiğine bağlı olarak mikrometre ve nanometre boyutuna indirilir.

GEA vanalarının araştırma ve tasarımı, en düşük basınç değerlerinde çalışabilen yüksek teknolojilere dayanmaktadır, bu nedenle homojenizatörlerin homojenizasyon prosesini optimize ederek hem istenilen sonuçların elde edilmesini, hem de daha az enerji tüketimli işletim yapılmasını sağlamaktayız.

GEA homojenizasyon vanaları, gereken ürün mikronizasyonu ve dağılımına göre tasarım ve boyut bakımından değişiklik göstermektedir. Çeşitli uygulamalara göre değişebilen farklı akış hızları ve basınç oranı kombinasyonları ihtiyaçlarını karşılamak için geniş bir vana yelpazesi mevcuttur.

Recommended service products

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.