GEA, homojenizasyon teknolojisinin ek hizmetlerini genişletmek ve kullanım esnekliği sağlamak üzere homojenizatörler için geniş bir aksesuar bileşenleri yelpazesi sunmaktadır. Bu bağlamda yardımcı cihazlar, kullanıcının makine tüketimini azaltmak üzere tasarlandıkları için şirketin "yeşil" vizyonunu yansıtmaktadır.