Öğütücüler

ARGE Öğütme Hatları

İlaç Ürünü Akışkan Yataklı AR&GE Muhafaza

Araştırma ve geliştirme için granülasyon hatları, prosesi ayrılmış ham madde aşamasından alıp bitmiş tablete kadar getirmektedir. Sistemlerimiz, - yüksek parçalayıcılı granülasyon, peletleme ve karıştırma vb. dahil - prosesle elde edilebilecek esnekliği açık bir şekilde göstermektedir.

Bütün teknolojiler, GEA tarafından global düzeyde tedarik edilen yüzlerce büyük-ölçekli tesislere benzer bir biçimde entegre bir proses sistemi olarak bir araya getirilebilir. Kesintisiz ölçek büyütmeyi ve en esnek proses kapasitelerinin bir harmanını sağlamak için müşterilerin aynı teknolojiyi laboratuvardan üretime kadar aynı muhafaza ve proses teknolojilerini kullanarak almasını sağlama yaklaşımının somut bir örneğidir.

Ürünler

View as:

Recommended service products

Downloads

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.