Öğütücüler

Devamlı Öğütme Hatları

Devamlı Tablet Üretimi

Devamlı İşleme, farmasötik endüstrisinde giderek daha önemli hale gelmektedir. GEA, bu yenilikçi teknolojiyi ConsiGma™ - devamlı yüksek-parçalayıcılı granülasyon ve kurutma hatları ile getirerek öncülük yapmaktadır.

ConsiGma™ yüksek-parçalayıcılı granülasyon ve kurutma konsepti, çalıştırma ve kapatmanın neden olduğu israflar olmaksızın farmasötik granülleri devamlı olarak üretebilmektedir. Bu konsept, aynı sistemin ölçeklendirmeye gerek olmaksızın hem geliştirme hem de üretimde kullanılmasına olanak sağlar, çünkü parti-boyutu için belirleyici etken proses tankının hacmi değil, çalışma süresidir. Tablet geliştirme ve üretiminde ölçeklendirme, her zaman için riskli, zaman alıcı ve maliyetli bir işlem olmuştur. Artık parti boyutunu, proses koşullarına dokunmadan değiştirebiliyoruz. 

Recommended service products

Downloads

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.