Marination Equipment

Salamura tesisleri

GEA ScanBrine brine

Başarılı bir marinasyonun başlangıç noktası, homojen olarak karıştırılmış salamura veya marinattır. Özenle formüle edilen, sıkı kontrol altındaki koşullarda karıştırılıp muhafaza edilen salamura, nihai ürünün değerini, istikrarını ve güvenliğini arttıracaktır

Salamura hazırlama sistemlerimiz en katı proses kriterlerini karşılamanın yanı sıra aynı zamanda zaman ve işçilik tasarruf özelliklerini bir araya getirerek sahip olma maliyetini düşürmektedir.

Recommended service products

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.