Gıda Paketleme Ekipmanları

Isıl Biçimlendiriciler

Thermoformers

Paketleme, gıda kalitesinin tedarik zinciri boyunca üretimden, tüketicinin sofrasına kadar korunmasının sağlanmasında anahtar bir rol oynar.

En yaygın yüksek-hacimli, devamlı ince-plaka ürünlerin termoformlama metodunda plastik plaka bir rulodan veya bir ekstrüderden, plakayı delerek şekillendirme sıcaklığındaki ısıtma fırınına taşıyan pim veya çivileri içeren bir dizi indeksleme zinciri içine beslenir. Isıtılan plaka daha sonra eş kalıp ve baskı kutusunun plaka üzerinde kapatıldığı şekillendirme istasyonuna yönlendirilir, arada kalan havayı çıkartmak ve kalıbın detaylı şekline göre plastiği şekillendirmek üzere basınçlı havayla birlikte malzemeyi kalıbın içine veya üzerine çekmek için vakum uygulanır. (Daha yüksek, daha derin-çekilerek şekillendirilen parçalarda, bitmiş parçanın gereken malzeme dağılımı ve kalınlığına sahip olması için vakuma ek olarak genellikle yardımcı tamponlar kullanılır.) 

Recommended service products

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.