Gıda İşleme Sistemleri

Tereyağ Makinesi

Gıda İşleme Ekipmanı - BUE Tereyağ Makinesi

1941 Yılında devamlı tereyağ makinesinin Dr. Fitz tarafından keşfinden bu yana GEA, prensibi devamlı olarak ileri yönde geliştirmiştir. İlk olarak tereyağ yapımı için küçük miktarlarda krema işlenebilmekteydi. Mevcut BUE modeline kadar olan en yeni nesil ürünler, büyük-ölçekli endüstriyel üretim için tasarlanmıştır

Tereyağ makinesi, tatlı veya ekşi kremadan elde edilen tatlı, laktik ve ekşi krema üretiminde kullanılabilir. Ancak ek elemanların entegre edilmesi ile ayrıca düşük katı yağ içerikli, bitkisel katı yağ katkılarını veya hatta azaltılmış SNF (katı maddeler, yağ-harici) içerikli karışık katı yağların seri üretimi yapılabilir. 

Geleneksel veya modifiye, GEA'nın tereyağ makinesi ve ilgili kontrol elemanları her türün istikrarlı bir şekilde yüksek kalitede üretimini sağlamaktadır. Komple çözüm, sistemin güvenilir ve kolay bir şekilde temizlenmesi için bir CIP (yerinde temizlik) sistemi ile tamamlanmaktadır. Bu CIP sistemi bir sıcak su tankından, özel yıkama kostiği için bir tank ve vanaları ile bir ısıtma sisteminden ve ilgili pompalardan oluşmaktadır.

Recommended service products

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.