Gübre Serpme

Araç Çubukları

Araç Çubuğu - 22-İnç Konkav Diskli Karıştırıcı

Gübrenin araziye uygulanması, gübrenin mahsul üretimi için zengin bir besin kaynağı olarak kullanıldığı standart bir uygulamadır. Gübre, araziye bir çok şekilde uygulanır: birleştirme yapmadan yayılabilir, birleştirilerek yayılabilir veya enjeksiyon yapılabilir. Bu üç metodun her biri için GEA, hayvan üreticilerinin kendilerine en uygun metodu seçmelerinde yardımcı olacak farklı spesifikasyonlara sahip farklı serpme araç çubukları geliştirmiştir.

Ürünler

View as:

Recommended service products

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.