Çiftlik Ekipmanları

Gübre Ayırıcıları

XPress

Bir zamanlar istenmeyen ancak kaçınılmaz olarak görülen akıllı gübre yönetimi, bugün çiftlikler ve hayvancılık için çok büyük faydalar sağlamaktadır. Değerli bir bitki besini olmasının yanı sıra gübre, çiftlik karlılığınızı yıllar boyunca arttıracak şekilde işlenebilir. Bu bölümlerde kompost yada yatak üretimi için gübrede bulunan liflerin geri kazanmanızı veya sıvı geri dönüşümü yapmanızı sağlayan farklı çözümleri bulabilirsiniz.

Recommended service products

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.