Uzun yıllar boyunca GEA, elektrikli ve güçle çalışan pompalar, gübrenin toplama çukurundan veya ana depolama rezervuarında karıştırma ve tahliyesini sağlamak üzere geliştirilmiş çeşitli ürünler sunmuştur.

GEA, gübrenin herhangi bir tür depodan transferine yardımcı olmak için geniş bir opsiyon yelpazesine sahip ürünler sunarak sorunsuz gübre yönetimini destekleyen çözümler sağlamaya çalışmaktadır. Gübre alanındaki bilgileri ile GEA, üreticilerin ihtiyaçlarını öngörebilmekte ve bu bilgileri zeki, etkili ve yüksek kaliteli ürünlere dönüştürmektedir.