Çiftlik Ekipmanları

Gübre Pompaları

Manure Lagoon Agi-Pump

Uzun yıllar boyunca GEA, elektrikli ve güçle çalışan pompalar, gübrenin toplama çukurundan veya ana depolama rezervuarında karıştırma ve tahliyesini sağlamak üzere geliştirilmiş çeşitli ürünler sunmuştur.

GEA, gübrenin herhangi bir tür depodan transferine yardımcı olmak için geniş bir opsiyon yelpazesine sahip ürünler sunarak sorunsuz gübre yönetimini destekleyen çözümler sağlamaya çalışmaktadır. Gübre alanındaki bilgileri ile GEA, üreticilerin ihtiyaçlarını öngörebilmekte ve bu bilgileri zeki, etkili ve yüksek kaliteli ürünlere dönüştürmektedir.

Ürünler

View as:

Recommended service products

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.