Gübre Pompaları

Duba Üstü Elektrikli Pompalar

Electric Pumps on Pontoon

Bazı dikey elektrikli pompalar, dubalı kullanım için tasarlanmıştır. Yüzer pompalar, dikey pompalarla aynı özellik ve avantajları sağlamaktadır. Duba üzerindeki elektrikli pompalar, geniş bir göletin farklı alanlarında transferi başlatır veya karıştırma sağlar. Her şeyden önemlisi, bir rezervuar veya lagünden yüzey sıvısı transferine olanak sağlar, bu da gübre yolu yıkama kanalı veya diğer yıkama sistemleri için gereklidir.

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.