Gübre Pompaları

Mafsallı PTO Pompaları

Articulated PTO Pumps

3 nokta askı sistemi ile sağlam şekilde sabitlenen uzak erişimli mafsallı pompa, gübrenin karıştırılması ve büyük beton çukurlardan veya dik eğimli lagünlerden transferi için tasarlanmıştır. Sunulan modellere göz atın, bir tanesi çiftlik tasarımınıza mutlaka uyacaktır.

Ürünler

View as:

Recommended service products

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.