Çiftlik Ekipmanları

Hidrolik Pistonlu Pompalar

Futuro - Tek Pistonlu Pompa

GEA tarafından sunulan hidrolik pistonlu pompalar, süt çiftlikleri gübresini yer altı hatları ile ana deponuza veya gübrenin işlenmesi için uzun mesafedeki tesislere transferi için kullanılmaktadır.

Mevcut modeller, gerek serbest duraklı ahır gerek bağlı tip ahırdan toplanan her türden süt çiftliği gübresi için uygundur. Geleneksel veya yenilikçi şekilde gübre yönetimi için tekli pompalarımızın özelliklerini keşfedin.

Ürünler

View as:

Recommended service products

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.