Çiftlik Ekipmanları

Bölmeler & Açık İstasyonlar

2-D Yüksek Boyun Demirli Bölme

GEA, üstün durak kullanım sonuçlarının elde edilmesi için açık durak tasarımında bütün önemli hedefleri birinci sıraya koyar. Konforlu bölmeler, sığırların kolaylıkla ayağa kalkmasını ve yatmasını sağlayarak stres ve yaralanmaları azaltır. Ayrıca sığırın pozisyonu optimum şekilde kontrol edilir, böylece durak temiz kalır ve mastit riski azalır.

Ürünler

View as:

Recommended service products

Downloads

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.