Çiftlik Ekipmanları

Sığır Yönlendirme & Seçimi

Hayvan Tasnifi AutoSelect

Her bir sığır ve sürünün kendi gereksinimleri vardır. O yüzden, hayvan seçimi için profesyonel ve iyi-geliştirilmiş bir sistem, çiftliğinizin başarısının anahtarıdır.

GEA, bireysel hayvanları veya grupları etkili, hızlı ve güvenilir şekilde ayırmanıza yardımcı olacak farklı, otomasyonlu sistemler sunmaktadır.

Ürünler

View as:

Recommended service products

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.