Çiftlik Ekipmanları

Ahır İklimlendirme

Süt Ürünleri Çiftliği Ahır İklimi

İyi bir ahır iklimlendirmesi, yüksek seviyede sığır konforunun temel gereksinimidir. Karşılığını da fazlasıyla verir. Süt üretim randımanının arttırılmasını sağlar, enerji ve havalandırma maliyetlerini hem yazın hem kışın azaltır.

Tam Çözüm sağlayıcısı olarak GEA, çiftliğinizdeki ahır iklimini basit ancak iyi düşünülmüş yöntemler kullanılarak iyileştirmek için çeşitli denenmiş ve test edilmiş sistemler sunmaktadır. Bu bağlamda iklimlendirme bilgisayarı, havalandırma sistemleri ve düz çatı, eğimli çatı veya doğrudan yemleme alanı üzerine monte etmek için çeşitli fanlar tedarik etmekteyiz.

 Ayrıca süt sağım durağını süt sağım odasından ayırmak ve durakların dıştan perdelenmesini sağlamak için en uygun durak perdelerini de bulabilirsiniz. Tam Çözüm stratejimizle paralel olarak çözümlerimiz, sağım odalarınıza kesintisiz şekilde entegre edilebilir ve istenilen şekilde birbirleriyle birleştirilebilir. İyi bir durak iklimlendirmesi için gereken tüm çözümleri tek bir kaynaktan tedarik edin. 

Recommended service products

Downloads

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.