Su giderimi, bütün sulu ürünlerin konsantrasyonunda anahtar ögedir. Sıvı gıda ürünlerinden su giderimi için çeşitli metotlar mevcuttur. Mevcut tüm metotlar arasından kristalizasyon, buz kristalleri içinde sadece su bulunduğundan dolayı, su giderimi bakımından yüksek seçicilik sağlar.

Dondurarak Konsantrasyon - Donma sıcaklıklarında ürün kalitesinin teknik bakımdan en iyi durumda olmasını sağlayan hassas su giderimi.  

Sıvı ürünlerde suyun kristalizasyonu, Dondurarak Konsantrasyon olarak anılmaktadır. Proses, yüz yıllardır çeşitli şekillerde uygulanmaktadır. Dondurarak konsantrasyonun ilk uygulamalarında, saf su olarak buz kristallerinin etkin olarak gideriminde sorunlar yaşanmaktaydı. Konsantre ürün, buz yüzeylerine yapışarak istenmeyen ürün kayıplarına neden olmaktaydı. GEA, dondurarak konsantrasyon prosesini eşsiz katı-sıvı separasyonu ile geliştirerek bu kayıpları önleyen ve modern işleme tesislerine mükemmel uyan sofistike bir proses oluşturmuştur. Patentli GEA IceCon™ prosesi temel alınmıştır. Bu teknik, buz kristallerinin etkili separasyonu için optimum gelişim şartları oluşturur ve çoğu gıda sıvısı için en yüksek konsantrasyon faktörünü sağlar.

Ticari sistemler, ürün çıktısı gereksinimlerinize bağlı olarak standart bileşen boyutlarında tasarlanmaktadır. Çok aşamalı sistemler, 10 ila 5.000 kg/s arasında her kapasiteye olanak tanır.