Kristalizatörler genellikle kimya endüstrisinde, sıvı-katı ayrımı ve yüksek saflıkta ürünler elde etmede kullanılmaktadır.

Konsantrasyon, soğutma, reaksiyon veya denge değişimi yoluyla kristalizasyon da dahil farklı tipte kristalizasyon üniteleri için, GEA çeşitli teknolojiler sunmaktadır: Draft Tube Baffle (DTB) kristalizatörleri, Oslo, cebri devridaim, flash kristalizatörleri. 

En uygun çözümü sunmak için, granülometri, saflık, vs. gibi nihai ürüne özel gereklilikler derinlemesine analiz edilir. Şirket içi sinerjisi sayesinde GEA, santrifüjleme, filtreleme, kurutma gibi katı/sıvı separasyonunu da içeren komple paket çözümler sunabilmektedir.