Emisyon Kontrol Sistemleri

Yıkayıcılar / Kazıyıcılar

special-purpose-gas-scrubber-systems-01

Gaz yıkayıcıların çalışması absorpsiyon prensibine yani bir maddenin bir sıvı içerisinde emilmesi veya çözülmesi yöntemine dayanmaktadır.

GEA, uygulamaya ve özel gereksinimlere bağlı olarak birbiri ile kombine edilebilen eksiksiz bir yıkayıcı tipleri serisi sunmaktadır. Özelleştirilmiş ihtiyaçlar en uygun şekilde hesaba katılmaktadır. Yüksek bir egzoz havası saflığı ve düşük artık ürün miktarları garanti edilir.

Ürünler

View as:

Recommended service products

Downloads

List of downloads
title type action
Gas Scrubbing systems for Process emissions PDF 1.0 MB Indir
Search all documents

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.