Emisyon Kontrol Sistemleri

Gaz Temizleme Sistemleri

Gaz Temizleme Sistemleri Başlık

GEA, partikül-bağlı kirleticilerin temizlenmesini amaçlayan ilk elektrostatik çökelticisini (ESP) 1913 yılında ürettiğinden bu yana emisyon kontrol sistemlerinde öncü olmuştur.

Günümüzde, planlama, devreye sokma ve bakım işleri de dahil endüstriyel gaz temizleme alanında bir tam-sistem tedarikçisiyiz. Kimya endüstrisi ve rafinerilerdeki akışkan katalitik parçalayıcı tesislerinin yanı sıra demir ve çelik, demirsiz metal, cam ve çimento endüstrilerine dünya genelinde 15.000’den fazla gaz temizleme sistemi tedarik etmiş bulunmaktayız.

Aslen 1970’li yıllarda geliştirilen özgün sprey kurutma absorpsiyon prosesi, dünya genelinde fosil yakıt kullanan enerji santralleri, atık yakma fırınları ve çelik üretim tesislerince akışkan gazlardaki kirleticilerin temizlenmesinde kullanılmaktadır.

Ürünler

View as:

Recommended service products

Downloads

List of downloads
title type action
Process Technology for Emission Control PDF 918.3 kB Indir
Search all documents

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.