Ring Dryers

Dairesel Kurutucular, esasen yarı-kuru materyallerin seçici devridaimini sağlamak için bir sınıflandırma manifoldu eklemek suretiyle modifiye edilmiş flaş kurutucular olan, egzoz sıcaklıklarını düşüren, verimi artıran ve ürün kalitesini yükselten tescilli pnömatik sistemler grubudur.

Dairesel kurutma sistemlerinde bulunan “manifold” veya “dahili sınıflandırıcı”, bu sistemleri Flash kurutucudan farklı kılmaktadır. Manifoldlar, hava akışı içeren bir ürünün bir eğri hat boyunca geçirilmesi ile oluşturulan santrifüj kuvvetlerini ürünü hareketli bir katman halinde konsantre etmek için kullanır. Ayarlanabilir ayırıcı bıçaklar bu katmanı kesmek ve daha ağır olan yarı-kuru materyalleri sistemden tekrar geçmesi amacıyla kurutucuya geri göndermek için kullanılır. Daha hafif ve daha kuru olan ürünler ise kurutucuyu terk ederek ürün toplama sistemlerine ilerler. 

Recommended service products

Downloads

List of downloads
title type action
Industrial Drying Brochure PDF 5.1 MB Indir
Search all documents

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.