Farmasötik peletlerin üretimi için peletleme prosesi - ekstrüzyon ve sferonizasyonu, toz katmanlama ve sıvı katmanlama ile pelet üretimini ve eriyik ve ıslak granülasyon prosesleri ile peletlemeyi içerir.

Peletler, konvansiyonel tabletlerle kıyaslandığında bir çok ek özellikler sunmaktadır. GEA tipik olarak kullanılan tüm peletleme prosesi teknolojilerini tedarik etmektedir ve ihtiyacınıza en uygun tesisin seçiminde yardımcı olabilir.