Sferonizör Web

Farmasötik peletlerin üretimi için peletleme prosesi - ekstrüzyon ve sferonizasyonu, toz katmanlama ve sıvı katmanlama ile pelet üretimini ve eriyik ve ıslak granülasyon prosesleri ile peletlemeyi içerir.

Peletler, konvansiyonel tabletlerle kıyaslandığında bir çok ek özellikler sunmaktadır. GEA tipik olarak kullanılan tüm peletleme prosesi teknolojilerini tedarik etmektedir ve ihtiyacınıza en uygun tesisin seçiminde yardımcı olabilir.

Ürünler

View as:

Recommended service products

Downloads

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.