Pharma Product FlexStream

Akışkan yatak teknolojisi, GEA'nın ana teknolojisidir. Gıda ve süt ürünleri, kimyasallar ve farmasötiklerde uygulanmak üzere çok sayıda farklı türlerde Akışkan Yatak üniteleri tedarik etmekteyiz. Tamamı, partiküllerin - tozların, aglomera veya peletlerin - kurutulması ve/veya soğutulması ve ince tozlardan aglomera ve granül yapımı için uygulanmaktadır.

Akışkan Yataklı tesislerimizin tamamı, müşterilerimizin özel amaçları için endüstrinin belirli standartları ve gerekliliklerine uyacak şekilde tasarlanmıştır. Hepsi kanıtlanmış teknolojiler olup, en son teknoloji gelişimlerini içermektedir.

Uygulamanın detaylarından bağımsız olarak Akışkan Yataklar, hava veya gaz yastığı üzerinde yüzen ürünleri işlemek için tasarlanmıştır. Proses havası, özel delikli bir dağıtıcı plakadan verilir ve katı madde yatağından akışkan durumdaki partiküllerin ağırlığını desteklemeye yeterli hızda akar. Kabarcıklar oluşur ve akışkanlaştırılmış materyal yatağı içinde çökerek yoğun parçacık hareketini destekler. Bu durumda katı maddeler, serbest akışlı kaynayan sıvı gibi hareket eder. 

Katı maddelerle yakın temasın ve bireysel partiküllerle akışkanlaştırıcı gaz arasındaki diferansiyel hızların sonucu olarak oldukça yüksek ısı ve kütle transfer değerleri elde edilir.

Ürünler

View as:

Recommended service products

Downloads

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.