GEA Grasso FX-P Isı pompası

Endüstri ve ticarette, ısıtma ve proses ısısı gereksinimleri oldukça özeldir. Isı pompaları genellikle bu ihtiyaçları karşılamaktadır. Verimlilikleri ve kısa amortisman süreleri sayesinde konvansiyonel ısıtma istemlerine çevre dostu ve ekonomik yönden cazip bir alternatif sunmaktadır. Isı pompası, çevresindekilerin ısısını - su, veya atık proses ısısı - düşük sıcaklıklardan yüksek sıcaklıklara çıkartır. Isı pompası sisteminin planlama ve seçiminde önemli bir faktör, uygulama amacının türüdür. Endüstriyel ısı pompalarının çeşitliliği, onları hem ısıtma hem soğutma gereken bir çok uygulama için cazip hale getirmektedir.

Mevsimlere göre gereksinim ısıtmadan soğutmaya değişirse - ki ofis binalarında ve seralarda tipik olarak görülür - bir GEA ısı pompası kışın ısıtma yazın soğutma sağlayabilir. Hem ısıtma hem soğutma gereken mevsimlerde verimlilik, konvansiyonel kazan/soğutucu tesisatına göre 10 kat daha iyi olabilmektedir. 

Bir ısı pompası için şirketiniz nasıl bir uygulamadan faydalanırsa faydalansın - genel kullanım ömrü söz konusu olduğunda - enerji tüketiminizi ve global iklimi etkileyen emisyonları azaltarak kendini hızlı bir şekilde amorti edecektir. Ayrıca mümkün olan durumlarda amonyak gibi doğal soğutucu akışkan kullanımına özen gösterilmektedir.

]

Recommended service products

Downloads

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.