Dekanter Santrifüj

Katılaştırma Dekanteri

Centrifuge - Thickening Decanter

GEA’nın Yoğunlaştırma Dekanterleri, artan miktarlarda kanalizasyon çamurunun hacminde ekonomik bir azaltma elde etmek için artık aktif çamur gibi kanalizasyon/arıtma çamurunun kalınlaştırılmasına yönelik sürekli çalışan tipte yatay manuel (patlamasız) santrifüjlerdir. Arıtılmış sıvı, yerçekimi sayesinde bir yakalama bölmesine boşaltılır ve basınç uygulanmadan dışarı akar.

Recommended service products

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.