Santrifüj - Dekanter Santrifüj

Süspansiyondaki işlenecek olan katı içerik yüksek bir seviyeye ulaşır ulaşmaz dekanter devreye girer. Bu makineler, katıların eş-zamanlı ayrıştırılması ile birlikte sıvıların separasyonunun yanı sıra yüksek arıtma verimi ve maksimum susuzlaştırma sağlarlar. Bu bağlamda ana gereklilikler, yüksek tambur hızı, helezon için güçlü bir tahrik sistemi ve beslemedeki katı madde yüklemesine otomatik olarak adapte olan helezon hızıdır.

Çok yönlülüğü ve GEA’nın sahip olduğu teknoloji bilgi-birikimi sayesinde, dekanter çok sayıda proses görevlerinde kullanılabilmektedir; separasyonla arıtma, sınıflandırma, konsantrasyon ve yıkama proseslerinden ekstraksiyona kadar.

Arıtıcı dekanterler, fiilen katı madde içermeyen, arıtılmış sıvı elde etmek amacıyla katı partikülleri bir süspansiyondan ayırmak için kullanılırlar. Susuzlaştırma dekanterleri, katı maddeleri mümkün olduğunca kurutmak için bunların maksimum konsantrasyonunu sağlar. Ayırıcı dekanterler,birbirine karışmayan iki kimyasal sıvıyı katıların eş-zamanlı separasyonu ile ayırırlar. Sınıflandırıcı dekanterler, süspansiyonun katı madde karışımını ince (küçük partiküller) ve kaba (büyük partiküller) fraksiyonu şeklinde ikiye ayırır. Ekstraksiyon dekanterleri, bir katı madde içeren sıvıyı karıştırır veya karışım sonrasında katı madde veya sıvı içeren bir sıvı ajan ile ekstrakt ederler. Son olarak, askıdaki katı maddelerin yıkanması için bir eş-yönlü, ters-yönlü veya seyreltmeli yıkama sistemini dekantere entegre etme imkanı da mevcuttur. 

Recommended service products

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.