Dekanter Santrifüj

Sınıflandırıcı Dekanter

Santrifüj - Sınıflandırma Dekanteri

Sınıflandırıcı Dekanterler, süspansiyondaki katı madde fazını ince fraksiyon (küçük partiküller) ve kaba fraksiyon (büyük partiküller) şeklinde ikiye ayırır.

GEA’nın yüksek performanslı dekanterlerinin hassas sınıflandırma kalitesi sayesinde partikül boyutu dağılımı, müşterilerimiz düşük ürün kayıplarıyla istediği kaliteyi elde edecek şekilde yapılandırılabilmektedir.

Bir ikinci sınıflandırma aşamasının eklenmesi, mevcut ürün kayıplarının aşırı maliyet getirmeden istenilen daha yüksek kaliteye dönüştürülebilmesi avantajını sağlar.

Recommended service products

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.