Dekanter Santrifüj

3-Fazlı Ayırıcı Dekanter

Santrifüj - 3-Fazlı Ayırıcı Dekantör

3-Fazlı Ayırıcı Dekanter, farklı yoğunluklarda iki sıvının içerisinde birbirinden ayrıldığı bir santrifüjdür. Aynı zamanda, katılar da ayrılır ve tahliye edilir.

Besleme stoku, besleme tüpü üzerinden dekantere girer ve distribütör yardımıyla santrifüj boşluğuna akar. Vida tipi konveyör, katı maddeleri katı madde tahliye kısmına aktarır. Sıvı seviyesi, gerekli iç çap değerine sahip ayar halkaları veya diskleri takılarak ayarlanabilir. İki sıvı fazının ayrılması separasyon bölgesinde gerçekleşir ve bu sayede hafif faz hazne eksenine ve ağır faz da hazne duvarına doğru akar.

Sıvı fazların tahliyesi ile ilgili olarak, 3-Fazlı Ayırıcı Dekanterler farklı tasarımlarda mevcuttur. Sıvı fazları yerçekimi ile veya santrifüj pompasının sağladığı basınç ile tahliye edilebilir. 

Hafif faz için ve ağır fazın yerçekimi ile tahliyesi için sentripetal pompalı bir 3-Fazlı Ayırıcı Dekanterde, hafif sıvı fazı santrifüj boşluğunu değiştirilebilir bir ayar halkası üzerinden terk eder ve sentripetal pompasının sağladığı basınç ile tahliye edilir. Aynı zamanda, ağır sıvı fazı yerçekimi sayesinde değiştirilebilir ayar boruları üzerinden tahliye edilir.

Bir diğer teknik değişken de, ağır faz için ve hafif fazın yerçekimiyle tahliyesi için sentripetal pompalı bir 3-Fazlı Ayırıcı Dekanterin kullanıldığı durumdur. Uygun tasarımın seçimi, ayırma işlemi uygulanacak ürüne ve müşterinin tesis düzenine bağlıdır.

Recommended service products

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.