Dekanter Santrifüj

2-Fazlı Ayırıcı Dekanter

Santrifüj - Arıtma Dekanteri CF 4000 / 6000

2-Fazlı Ayırıcı dekanter, ağır sıvı fazı katılarla birlikte dekanteri terk ederken arıtılmış ve ayrılmış yağ fazının yerçekimi gücüyle dekanterin sıvı tarafına tahliye edildiği bir santrifüjdür.

Recommended service products

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.