Santrifüjlü Ayırıcı

Hazneli Katı Madde Ayırıcı

Santrifüj - Yekpare-Duvarlı Tamburlu Separatör

Manuel (patlamasız) disk tipi separatörlerin iki versiyonu mevcuttur: karşılıklı olarak çözünmez iki sıvının ayrılması için kullanılan separatörler ve katıları sıvılardan ayırmak için kullanılan separatörler. Tüm fonksiyonları, arıtıcı ile ve kendini temizleyen hazneli separatör tipleri ile aynıdır.

Manuel (patlamasız) hazneli disk tipi separatörler ile kendini temizleyen hazneli separatör tipleri arasındaki ana fark, ayrılan katıları çıkartma işlemi sadece manuel olarak yapılabildiğinden manuel (patlamasız) haznelerin neredeyse sadece katı madde içeriği çok düşük olan veya hiç olmayan sıvı karışımları ayırmak için kullanılıyor olmasıdır.

Recommended service products

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.