Biracılık Sistemleri

Şıra İşleme Ürünleri

JETSTAR™ ile Şıra Kaynatma

GEA'da, son teknoloji şıra kaynatma işlemini ısıtma prosesini, gerçek şıra kaynatma ve döküm esnasında şıranın işlenmesinden oluşan bağıntılı bir paket olarak görmekteyiz. Sadece bütünsel bir yaklaşımla bira kalitesi ve enerji verimliliği bakımından en iyi değerler elde edilebilir.

Ürünler

View as:

Recommended service products

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.