Mills

Etkili bir biracılık, uygun şekilde öğütmeyle başlar. Son otuz yıllık uygulama deneyimleri, GEA'nın demleyerek koşullandırma yapılan öğütme konseptinin etkinliğini ispatlamıştır.

Explore further