Biracılık Sistemleri

Mayşe Ayrıştırma Fıçıları

LAUTERSTAR™ Mayşe ayrıştırma fıçısı

Mayşe ayrıştırma tankının (Lauter Tun) performansı, bir çok faktöre bağlıdır. Günlük bira sayısı sadece bir karar kriteridir. Bira üretim döngüsü, ham maddeler, öğütme metodu, kesme tekniği, şıra konsantrasyonu ve zayıf şıra yönetimi - bu hususların tamamı, mayşe ayrıştırma prosesinde önemli bir rol oynar.

Recommended service products

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.