Otomasyon & Kontrol Sistemleri

Çeşitlilik doğanın, değişen ve değişken ortamlarla baş etmede anahtar konseptlerinden biridir. Bu strateji ayrıca proses otomasyonun bir gücüdür: farklı proses ortamları ve ticaretleri, farklı çözümler ve bireysel adaptasyonlar gerektirir. Gerek biracılıkta, süt ürünleri endüstrisinde gerekse farmasötik endüstrisinde proses kontrolünün farklı gereklilikleri vardır ve bireyselleştirilmiş çözümlere ihtiyaç duyar.