Otomasyon & Kontrol Sistemleri

Veri Alma Sistemleri

ZEVODAT

Veri toplama ve ölçme sistemleri, toplanan süt veya benzeri bir sıvı ürünün çiftlikten masaya kadar izlenmesini ve takibini sağlar. Esnek, kesin olarak kanıtlanmış bir sistem, müşteri uygulamalarına göre uyarlanabileceği gibi ayrıca dünya çapındaki müşterilerin hem daha basit hem de daha karmaşık gereksinimlerini karşılamak için standart versiyonları mevcuttur.

Ürünler

View as:

Recommended service products

Explore further

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.