FDA'nın PAT (Proses Analitik Teknolojisi) inisiyatifi, GEA'nın ekipman tasarım becerilerini ve proses mühendisliği know-how bilgilerini, prosesin işleyişine dair gerçek bir iç görü sağlayacak ve müşterilerin anahtar ürün kalitesi hedeflerini elde etmelerine yardımcı olacak şekilde sistemlerine çevrim içi analiz ve ölçüm cihazlarını entegre etmesini sağlamıştır.

PAT (Proses Analitik Teknolojisi) inisiyatifinin amacı, ürünlerin anlaşılan ve izlenen prosesler kullanılarak üretilmesinin sağlanması, böylece ürünlerin anahtar kalite özelliklerinin aktif olarak kontrol edilmesidir.
Çevrim içi analizörleri ile yapılan proses izleme işleminin sağlam proses mühendisliği prensipleri ve gelişmiş proses modelleme teknikleri ile birleşimi, küçük girdi değişkenlerinin (örneğin, ham maddeler) karşılaması için prosesin aktif olarak kontrolünü sağlayacaktır, böylece nihai ürün özellikleri, ideal hedefe daha yakın olacaktır.