En iyi çözüm bazen zaten elinizde olanı kullanmaktır. Bu, gıda, içecek ve süt ürünleri işleme endüstrilerindeki müşterilere enerji tüketimlerini azaltma, işletim maliyetlerini minimuma indirme ve karbon ayak izlerini küçültme konularında GEA’nın yardım etme yaklaşımının arkasındaki anahtar prensiptir.

BM’ye göre enerji verimi, küresel iklim hedeflerine yardımcı olmak için gerekli emisyon azaltmalarının potansiyel bir yüzde 40’lık dilimine tekabül etmektedir. Bir yoğun enerji kullanıcısı olarak endüstri, artan kanunlarla karşı karşıya ve CO2 ayak izini azaltma ve daha verimli olma konusunda büyük bir baskı altındadır. İyi haber: GEA Sürdürülebilir Enerji Çözümleri (SEnS) uzmanları, dünyanın dört bir yanındaki çeşitli müşterilere tam olarak bunu başarmalarında yardımcı oluyor.

Güçlü bir temel üzerine inşa

GEA ekipmanları ve tesisleri, aynı zamanda gurur kaynağı olan sağlamlıkları ve verimlilikleri ile tanınır; fakat asla şöhretimize bel bağlamayız. Enerji kullanımını azaltmak ve tesis verimini maksimuma çıkartmak için makineden makineye ilerleyerek sürekli çalışıyoruz, bu aynı zamanda sürdürülebilir değer yaratma taahhüdümüzün bir parçası ve “daha iyi bir dünya için mühendislik” kılavuz prensibimizdir.

Özellikle gıda işleme, süt ürünleri ve içecek sektörlerinde olmak üzere üretimin bir parçası olarak soğutma (hem ısıtma hem soğutma), kritik bir role sahiptir. Başlı başına yüksek enerji verimi anlamı taşıyan GEA soğutma çözümlerinin tamamı, doğal bir soğutucu olarak amonyak esaslı kompresör teknolojisi kullanır. Hidroflorokarbonların (HFC’ler) aksine, amonyak hazırda bulunan, pahalı olmayan ve çevreye etkisi minimum olan bir maddedir. HFC’lerin kullanımını sonlandırma çağrısı yapan ve gittikçe artan kanunlar, müşterileri amonyak gibi doğal soğutucu maddelere geçmeye zorlamaktadır; Örneğin AB, 2019 yılında kendine f-gazı emisyonlarını 2030 yılına kadar üçte iki azaltma hedefi belirlemiştir.

HFC soğutucularının kullanımını kademeli olarak sonlandırırken soğutma ekipmanlarının enerji verimini geliştirmek için oluşturulan bir kombine strateji, günümüzün en büyük azaltma fırsatlarından birini sunmaktadır.”
- Birleşmiş Milletler Çevre Programı, Uluslararası Enerji Ajansı, 2019

GEA SEnS: pozitif bir gelecek için mantıklı bir yaklaşım

Tesis veriminde yüzde 2 ile 4 gibi bazı iyileştirmeler, belirli bir ekipman arayışı veya proseste bir adım ilerleme gibi küçük ve kademeli adımlarla gerçekleştirilebilmekteyken, en büyük kazanç ise proses zinciri boyunca tesislerin holistik bir biçimde incelenmesi ile elde edilmektedir. GEA, müşterinin tam enerji gereksinimlerini analiz etmeyi, optimizasyonlar uygulamayı ve denkleme hizmet hatlarının eklenmesini, enerjinin harcanıp gitmek yerine sirküler hareketini sağlamak için üretim prosesine ısı pompası teknolojisinin adapte edilmesini kapsayan yapılandırılmış ve işlevselliği kanıtlanmış bir yaklaşım geliştirmiştir.

Her bir GEA SEnS projesi müşteriler için tek iletişim noktası içerir ve süt ürünleri, gıda veya içecek işleme konularında uzmanlardan oluşan bir çapraz-işlevsel mühendislik ekibi ve ayrıca çeşitli proses endüstrilerinde uzman soğutma (ısıtma & soğutma) ekibi ile desteklenir. GEA satış ve servis uzmanlarıyla desteklenen SEnS müşterilere, bir holistik proses analizi ve gücünü GEA ve GEA ortaklarının ürünlerinden alan daha sürdürülebilir ve entegre proses çözümü sunulur. Her bir projede, amaçlanan tesisin sağlaması gereken ölçülebilir KPI’lar (Anahtar Proses Göstergeleri) olarak formüle edilen müşterinin işletme parametreleri ve hedefleri dikkate alınır.

Eğer gıda, içecek ve süt ürünleri sektörlerine bakarsanız, bunların tamamının temel olarak bir masif soğutucu içerisinde yer aldığını ve içinde yer alan her şeyin ılıklık veya sıcaklık yarattığını görürsünüz. Ve ısı da enerji demektir.”
Robert Unsworth, GEA Soğutma, İngiltere Teknik Satış Müdürü

GEA SEnS ekiplerimiz, yatırımın sıfır tesis mi yoksa eski bir tesisi yükseltmek mi olduğuna bağlı olarak hem çözüm tasarımları hem de geliştirmeler sunabilmekte ve şu imkanları sağlamaktadırlar:

  • her akış için soğutma ve ısıtma ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla tüm proses akışının haritalandırılmış bir genel görünümü
  • ROI (yatırım geri dönüşü) ve toplam kullanım ömrü avantajları, TCO (toplam sahip olma maliyeti) ve CO2 emisyonları etkisinin hesaplaması
  • enerji verimini sağlamak için bir çok-ısılı yaklaşım uygulaması ile gerekli soğutma ve ısıtmanın tanımlanması
  • ısının tekrar kullanımı için uygun ısı pompası çözümünün tanımlanması ve entegre edilmesi

İster -40 isterse +140 Celsius derece olsun, ısı ısıdır

Soğutma ve ısıtma, bir tesisin tüm enerji tüketiminin yüzde 50 ile 90’ına karşılık gelir. Bu normalde hem atık ısı akışlarını (örn. atık su, sıcak nemli hava, soğutma sistemlerinden gelen kondenser ısısı) hem de ısı tüketicilerini (örn. proses suyu, merkezi ısıtma sistemleri, ağartıcılar, kurutucular, vs.) içermektedir. Sonuç olarak, neredeyse her gıda, içecek veya süt ürünleri işleme tesisi, atık ısıyı alma ve diğer üretim proseslerinde yeniden kullanmak üzere güçlendirme (veya soğutma) yeteneği dikkate alındığında, bir GEA ısı pompasını tesisine entegre etmenin faydasını görebilir.

Isı pompaları evlerde ve bölgesel ısıtmalarda 1980’lerin başından beri kullanılmaktadır, bununla birlikte, temel olarak şu anda 90 derece Celsius’a kadar ısı elde edebilen GEA ısı pompası teknolojisindeki gelişim sayesinde gıda işleme endüstrisine entegrasyonları yakın bir tarihte gerçekleşmiştir. “Gıda, süt ürünleri ve içecek endüstrileri aslında ısı pompası gelişimindeki ana itiş gücünü sağlamaktadır çünkü bu endüstriler prosesleri için daha yüksek ısılar gerektirmektedir,” diyor Kenneth Hoffmann - GEA Soğutma Teknolojileri, Isı Pompaları Ürün Müdürü. Hoffmann sözlerine şöyle devam ediyor: “Neredeyse tüm vakalarda, bir GEA ısı pompası kurulumu yapan müşteriler, tipik olarak su ısıtmada kullanılan gaz ateşlemeli kazanlarının tamamını olmasa da büyük kısmını kullanımdan kaldırabilmektedir. Bu durum enerji tasarrufunu otomatik olarak desteklemekte ve CO2 emisyonlarını önemli ölçüde azaltmaktadır, ve yeşil enerji kaynakları kullanılırsa bu daha da iyi bir sonuç sağlamaktadır.” Bu adım daha fazla sermaye yatırımı gerektirmekle birlikte, işletim maliyetleri büyük ölçüde azalmakta ve amortisman süresi de kısalmaktadır.

GEA’nın küresel SEnS bilgileri

GEA’nın eşsiz SEnS teklifi, geniş portföyümüzün ve endüstri bilgi ve deneyimlerimizin bu çözümleri soğutma uzmanlığımız ile bir araya getirme yeteneğimiz ile birlikte oluşturduğu bir zirve noktasıdır. GEA, müşterilerinin tesis verimlerini geliştirmelerine yardımcı olmadaki deneyimi on yıllara dayanmaktadır, ancak, günümüzde tek iletişim noktası üzerinden entegre teklif sağlayarak bunu müşterilerimiz için daha da kolay hale getirdik.

Sıvı süt ürünleri işleme, İrlanda

İrlanda’nın ikinci en büyük sıvı süt işleyicisi olan Aurivo için, ekolojik ayak izini iyileştirirken sıkı marjinler ve kapasitesini artırma isteği Killygordon tesisini 2019 yılında yükseltmelerinde ilham kaynağı olmuştur. Entegre yükseltme işlemi, GEA’nın modern enerji-tasarruflu soğutma ve ısı geri-kazanımı sağlayan ısı pompası çözümlerinin yanı sıra yeni sıvı işleme sistemlerini içermektedir. Sonuç olarak Aurivo, CO2 emisyonlarını bu tesis için yüzde 80 azalttı, saatlik süt işleme kapasitesini yüzde 80 artırdı ve yıllık 150.000 Euro’dan fazla işletim tasarrufu sağladı. Zaten yeşil elektrik tedariki kullanılan bu proje, Aurivo’nun toplam enerji kullanımını azatlmasına, fosil yakıtla çalışan su kazanlarına olan bağımlılıklarını minimuma indirmelerine yardım etti. Bu, yeni soğutma tesisinden gelen aşırı ısıyı alan ve süt pastörizasyon prosesine kanalize eden bir GEA ısı pompası sisteminin entegrasyonu ile mümkün olmuştur.

Isı pompası sistemi

“Biz sadece bir ısı pompası tedarik etmedik” diyen Hoffmann sözlerine şöyle ekliyor: “pastörizasyon donanımını Aurivo tesisi için ısı pompası uygulamasına uyacak şekilde optimize ettik. Ve, kapasiteyi artırırken teknolojilerimizin de atıkları, enerji tüketimini ve fosil yakıt kullanımını azaltmaya yardımcı olabilmesi için sadece bağımsız parçalar değil komple bir çözüm sunmaya odaklandık. Bu tesis şu anda İrlanda’daki en sürdürülebilir süt ürünleri tesislerinden birisidir – hatta bu proje, İrlanda Sürdürülebilir Enerji Makamı tarafından verilen prestijli “Enerji Verim Tasarımında Mükemmelik (EXEED) Sertifikası” ile ödüllendirildi,” diyor Hoffmann.

Süt ürünleri işleme, Hollanda

Avrupa‘daki yeni bir mozzarella üretim tesisi için, GEA SEnS ekibimiz, gazsız üretim gerektiren bir yeni fabrika için ödül kazanan bir analiz ve tasarım sundu. Bileşenlerden nihai peynir ürününe kadar tüm proses için yapılan ve tesis genelinde enerji tüketiminin hesaplandığı bir 24-saatlik grafik ve prosese giren ve çıkan ısıtma ve soğutmanın haritasını içeren bir araştırmayı baz alan GEA, daha sürdürülebilir ve entegre proses çözümü için GEA ısı pompası teknolojisini kullanan bir teklif geliştirdi. Sonuç olarak, soğutma tesisinden gelen atık ısı yeniden kullanılmakta, ılık ve sıcak su proses ihtiyaçlarını karşılamak üzere işlemden geçirilmekte, böylece ısıtma talebinin yaklaşık yüzde 80’i yükseltilen atık ısı karşılanmaktadır. Tesisin karbon ayak izi ısı pompası sayesinde kabaca yüzde 4 azalmış, hizmet hatlarına harcanan işletim maliyeti de kabaca yüzde 30 azalmıştır.

Tüm ölçekten müşteriler iş ortakları olarak GEA’yı tercih etmektedir, çünkü biz onlarla birlikte büyük düşünürüz. Tesislerinde su ve enerji tüketimini azaltma ve atıkları ortadan kaldırma misyonlarını gerçekleştirmelerini, hatta karbonsuz üretim yapmalarını mümkün kılıyoruz.”
- Colm O’Gorman, Alkolsüz İçecekler Geliştirme, GEA

Geri

Bizimle irtibat kurun

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.