Süt ürünlerinin işlenmesi, peynirlerin olgunlaştırılması gibi geleneksel uygulamaların ve oldukça modern otomasyonun eşsiz bir birleşimi ile çok yönlüdür. Bu sektörü sürdürülebilir tesis çözümlerine geçiş için ideal aday yapan şey de bu çok yönlülüğüdür. Tom Eelen, GEA Hollanda Soğutma Teknolojileri Satış Başkanı, süt ürünleri işleme tesislerinin sürdürülebilir çözümler benimseyerek nasıl finansal tasarruf sağlayacağını ve çevresel ayak izlerini azaltacağını anlatıyor.

Nereden başlamalı?

TE: Çoğunlukla büyüme ve gelişmeye giden yol, departmanlar-arası talepler ve ters düşen gereksinimlerle döşenmiştir - ancak eğer bir tesis yardımcı hizmetler ve işleme ekiplerini tek bir hedef doğrultusunda birlikte çalıştırabilirse (örn. önemli maliyet ve enerji tasarruflarının sağlanması), en inanılmaz dönüşümler elde edilebilir. Uzmanları prosese mümkün olduğunca erken dahil edin, çözüm ve beklentiler en erken aşamalarda birbirleriyle örtüşeceği için daha sonra sorun çıkma ihtimali çok düşük olacaktır.

Eğer bir süt ürünleri işleme tesisi sürdürülebilir bir çözüm getirmek veya geçiş yapmak istiyorsa, tesiste süt, yoğurt, tereyağı veya peynir işleniyor olması fark eder mi?

Süt ürünleri

TE: Kesinlikle fark etmez. Aslında aynı tesiste veya tamamen farklı lokasyonlarda farklı süt ürünleri işlemesi yapıyor olabilirsiniz - tek fark, her bir proses için gereken süre ve sıcaklıktır; sadece sürdürülebilir çözümünüzün (çözümlerinizin) bu gereklilikleri karşıladığından emin olmanız gerekir.

Örneğin, tipik bir süt işleme tesisinde sıvı genellikle yaklaşık 15 saniye süreyle 72 ila 74 Santigrat derecede pastörize edilir, daha sonra muhafaza için 2 C dereceye soğutulur. Yoğurt işlemesinde ise süt ya 30 dakika süreyle 85 C dereceye ya da 10 dakika süre ile 95 C dereceye ısıtılır, daha sonra kültür gelişmesine imkan vermek için 42 C dereceye soğutulur ve son olarak depolama sıcaklığı olan 4 C dereceye soğutulur.

Bu daha sürdürülebilir süt ürünleri işleme yaklaşımının lokomotifi olan teknoloji nedir ve yatırım geri dönüşü nasıl oluyor?

TE: Her durumda üründen ısı çekiliyor ve yüksek enerji-verimli ısı pompası ile daha yüksek sıcaklıklara getiriliyor. Bu teknoloji, gittikçe katılaşan çevresel yönetmelikleri karşılarken aynı zamanda süt ürünleri ve diğer gıda işleyicilerin kendi sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmasını ve işletim maliyetlerini azaltabilmesini sağlamak amacıyla karbon-nötr bir gelecek için hızla tercih edilen çözüm haline gelmeye başladı. 

Bir ısı pompası bir soğutma ünitesi ile birlikte kullanıldığında, hem soğutma hem de ısıtma sağlanır, bu da tek seferlik kullanımı sürekli bir döngüye çevirir, enerji maliyetlerini de yüzde 30 veya daha yüksek oranda azaltır. Gıda, süt ürünleri ve içecek endüstrileri genelinde düşünüldüğünde bu önemli bir tasarruftur; enerji kullanımının yüzde 60’ına kadarı ısıtma ve soğutma amaçlıdır. Kabul edelim: bu sektörler büyük oranda devasa soğutuculara dayanmaktadır ve soğutulan her şey ısı üretir - ve tabi ki ısı da bir enerjidir.

Yatırım geri dönüşünün (YGD) görülmesi ise her tesis için sürdürülebilirlik hedefine eşlik etmektedir. Bu tamamen - örneğin ortalama enerji maliyeti gibi bir kaç anahtar kıyaslama noktasına bağlıdır. Yeni çözüm getirilmeden önce enerji kaynaklarının birim fiyatı ne kadar yüksekse, sürdürülebilir tesis o kadar kısa sürede YGD elde edecektir.

Isı pompası sistemi

En iyi çözümün ve en iyi şekilde nasıl fayda sağlanabileceğinin belirlenmesinde doğru ortağı bulmak

TE: Bir diğer anahtar başarı faktörü ise doğru tesisin seçilmesi - ve onun en verimli şekilde kullanılması - ile bundan daha önce, o tesisten en iyi şekilde faydalanmak için en deneyimli ve bilgili ortak seçiminin bir birleşimidir. Örneğin, pistonlu ve vidalı kompresörler arasındaki fark nedir? Bir tanesi yüksek hızda en yüksek verimliliği yakalarken, diğeri düşük hızlarda yakalar. Siz hangisini seçerdiniz? Her ikisi de gerekli mi? Daha bir çok soru sorulabilir, ancak doğru kişiler size en hızlı YGD sağlayacak en iyi sürdürülebilir çözümü önerir.

Bu çözümler geleceğe hazır mı?

Sürdürülebilir tesis

TE: Sür ürünleri tesislerinin enerji tüketimlerini ve işletme maliyetlerini azaltma arzusunun yanı sıra, kazanların da soylarının tükenmek üzere olduğuna dair kaçınılmaz bir gerçek var. Emisyonları azaltma hedefleri giderek daha sıkılaşıyor ve bizim neslimiz gaz ve petrol gibi fosil yakıtların kullanımının sonlandığını görecek. Kısıtlamalar, süt ürünlerinin işlenmesi de dahil olmak üzere gıda endüstrisinin bir çok sektörünü etkileyecek. Örneğin, nehirler gibi doğal kaynaklardan su alımına yönelik yasaklamayı düşünün. Azalt, yeniden kullan, geri dönüştür sloganı büyük bir ilgi kazanıyor. Yeni teknolojiler burada kendiliğinden geliyor: atık enerjinin kazanılarak yeniden kullanılması ve ek enerji kaynağı ihtiyacının ve kazanlar gibi eski ekipmanın azaltılması veya hatta ortadan kaldırılması.

İşleyiciler verimliliği arttırmak ve maliyetleri düşürmek için başka neler yapabilir?

TE: Sürdürülebilir çözümler her zaman sadece yeni ekipman anlamına gelmez; genellikle işletimsel verimliliği arttırırken üretim hedeflerini tutturmak için mevcut bir tesisin maksimuma çıkartılması için bir potansiyel vardır. GEA için bu, proses ve yardımcı hizmet (soğutma ve ısıtma) çözümlerini entegre ederek süt ürünleri işleme tesislerinin enerji ayak izlerini ve işletme maliyetlerini ürün çıktısından veya taban çizgisinden ödün vermeden en iyi nasıl azaltabileceklerini anlamalarına yardımcı olan Sürdürülebilir Enerji Çözümleri (SEnS) programının özüdür.

GEA süt ürünleri

İşte size güzel bir örnek: Hollanda‘daki yeni bir yeşil alan mozzarella üretim tesisi için GEA SEnS ekibimiz, gazsız üretim gerektiren bir yeni fabrika için kazandıran bir analiz ve tasarım sundu. Bileşenlerden nihai peynir ürününe kadar tüm proses için yapılan ve tesis genelinde enerji tüketiminin hesaplandığı bir 24-saatlik grafik ve prosese giren ve çıkan ısıtma ve soğutmanın haritasını içeren bir araştırmayı baz alan GEA, daha sürdürülebilir ve entegre proses çözümü için GEA soğutma ve ısı pompası teknolojisini kullanan bir teklif geliştirdi. Sonuç olarak, soğutma tesisinden gelen atık ısı yeniden kullanılmakta, ılık ve sıcak su proses ihtiyaçlarını karşılamak üzere işlemden geçirilmekte, böylece ısıtma talebinin yaklaşık yüzde 80’i yükseltilen atık ısı karşılanmaktadır. Tesisin karbon ayak izi tasarrufu yılda yalaşık 2700 ton olurken, işletmenin yardımcı hizmet harcamaları da yaklaşık yüzde 30 azaldı - gerçek bir kazan-kazan başarısı.

Geri

Bizimle irtibat kurun

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.