Söz konusu biracılık olduğunda pahalı olan tek şey enerji maliyeti ve su değildir - şerbetçi otu da oldukça maliyetlidir. Şerbetçi otundan elde edilen alfa asidi yıllık tedarikinin belirsizliği ve biranın acı profilindeki kritik önemi düşünüldüğünde biracıların karlılığı sürdürmek için şerbetçi otu ürünlerini imalathane ve soğuk blokta daha verimli nasıl kullanabilecekleri de dahil olmak üzere klasik biracılık proseslerini yeniden gözden geçirmeleri gerekmektedir.

Neden o kadar acı?

Değişken hava koşulları. Tedarik zincirindeki dalgalanmalar. İstifleme. Çeşitli şerbetçi otu aromaları ve tatlarına yönelik tüketici talepleri ve devamlı değişen zevkler, şerbetçi otu ihtiyaçlarını öngörmede, özellikle vadeli kontratların çoğunlukla istisna değil bir kural haline geldiği endüstrilerde zorlayıcıdır. Bunlar, biracılıkla uğraşanlar - özellikle orantısız miktarlarda şerbetçi otu tüketen artizan ve mikro-biracılıkla uğraşanların - geceleri uykularını kaçıran senaryolardan sadece bazılarıdır. Tedarik ve fiyat problemlerine genellikle enerji-yoğun ve şerbetçi otu kaynaklarını randımanlı kullanamayan - biracılıkla uğraşanların parasının akıp gitmesine neden olan geleneksel biracılık proseslerinin verimsizliği eklenmektedir. 

Bir kimyasal bileşik sınıfı olan alfa asitleri, şerbetçi otu bitkisi çiçeklerinin reçine bezlerinde bulunmaktadır. Bira yapımı esnasında mayşe prosesinden çıkartılan sıvı olan kaynayan mayşeye tipik olarak şerbetçi otlarının eklenmesiyle elde edilen solüsyona ısı uygulanması da dahil olmak üzere çeşitli adım ve prosesler kullanılarak izo-alfa asitlerini oluşturmak üzere izomerleştirilebilirler. Her ne kadar alfa asidi şıra içinde çok fazla çözünür olmasa da, izomerleştirilmiş şekli olan izo-alfa-asit oldukça çözünürdür. İzomerleştirme derecesi ve üretilen acı aromanın miktarı, çoğunlukla şerbetçi otunun ne kadar süre ile kaynatıldığında göre değişmekte olup, daha uzun kaynatma süreleri daha fazla alfa asidinin izomerleşmesine ve acılığın artmasına neden olmaktadır. Ancak konvansiyonel şıra kaynatma prosesinde komple izomerizasyon elde edilmez; aslında eklenen şerbetçi otlarının kabaca üçte ikisi veya %60'ı kısa kaynatma süresinden, alfa asidinin sulu çözeltideki hidrofobik yapısına bağlı kayıplardan, maya ve çökelti kayıplarından dolayı kullanılamamaktadır.

Bira imalathanesinde izomerizasyon oranının arttırılması

Geleneksel olarak şerbetçi otu, şıra kazanı içine dozajlanmaktadır, ancak HOPSTAR™ Iso ile GEA, şerbetçi otu izomerizasyonunu termal olarak hızlandıran ve böylece izomerizasyon oranını arttıran patentli bir proses geliştirmiştir. Proses, her 10 Kelvin sıcaklık artığında tepkime hızını iki katına çıkartan bir prensiple çalışmaktadır. Ayrıca şerbetçi otu ürününün parçacık büyüklüğü, daha fazla reaktif yüzey yaratmak amacıyla azaltılmaktadır. Proses sıcaklığı şıra kaynatma esnasındaki 100°C yerinde 120 ila 140° Santigrat dereceye arttırıldığında hızlanır, sadece toplam 15 ila 20 dakika arasında izomerizasyon oranı yüzde 92 üzerine çıkar. Bu, geleneksel metotlara göre kabaca yüzde 30'luk bir iyileşme olup, biracının yıllık şerbetçi otu masrafının yüzde 15 ila 30 arasında azaltmaktadır.

HOPSTAR™ Iso biracılara aşağıdaki faydaları sunmaktadır:

 • Artan izomerizasyon randımanına bağlı azalan ham madde talebi 
 • Azalan termal strese bağlı artan aroma dengesi  
 • Hoş bir şerbetçi otu aroması (koku ve tat)
 • Ağızda kalan sert veya buruk bir acılık olmaz 
 • Düşük toplam evaporasyona bağlı olarak enerji tasarrufu 
 • Dengeli bir şerbetçi otu süspansiyonu kullanırken esneklik 
 • Çoklu biracılık tesisleri için merkezi şerbetçi otu üretimi

Soğuk blokta kaynak verimli, dinamik kuru şerbetçi otu kullanımı

GEA Hopstar Dry

Kuru şerbetçi otu prosesi, şıra kaynatma işlemi esnasında şerbetçi otu yağlarının büyük çoğunluğunun buharlaştığı göz önünde bulundurulduğunda - soluk ale ve diğer bira tiplerinde ortak bir uygulama olan - şerbetçi otu aromasının biraya genellikle ikinci adımda eklenmesidir. Klasik kuru şerbetçi otu prosesinde şerbetçi otu konileri veya peletleri depolama tankına yerleştirilir. Bu statik proses, bira ile şerbetçi otu parçacıkları arasında daha az temas olduğu ve şerbetçi otu peletlerinin sınırlı çözünmesi nedeniyle ekstraksiyon verimliliğini düşürmektedir. Ayrıca klasik kuru şerbetçi otu proseslerinde örneğin prosesin ileri aşamalarında kullanılan çoğu santrifüj yüksek katı madde yükünün üstesinden gelemediği için yetersiz bir katı madde ayrışması olur. Prosesin sonunda şerbetçi otunun çıkartılması biracılar için oldukça zorlu bir işlemdir ve yüksek bira kayıplarına neden olur (şerbetçi otu dozajına bağlı olarak %10-20 arası kayıp rapor edilmiştir). 

HOPSTAR™ Dry ile GEA, ekstraksiyon verimliliğini belirgin ölçüde - klasik statik prosese göre yüzde 30 ila 50 oranında arttırmak üzere denemelerde ve sayısı giderek artan endüstriyel uygulamalarda kanıtlanmış bir proses geliştirmiştir. Anahtar, şerbetçi otu peletlerinin düşük parçalayıcılı bir karıştırıcı ile süspanse edildiği ve bir pompa yardımıyla hareket ettirildiği bir ekstraksiyon teknesinin kullanılmasıdır. Katı maddeler çökeltme adımında ayrıştırılmakta, partiküller ekstraksiyon teknesinde tutulmaktadır. Ek bir ince filtre ise silindirik-konik tank (CCT) içinde çökeltilerek çıkartılamayan daha küçük parçacıkları tutmaktadır. Ekstraksiyon ve çökeltme farklı döngülerde gerçekleşir, bira üreticisine temas süresi ve şerbetçi otu ekstraksiyonu bakımından mükemmel bir kontrol sağlar. Artan ekstraksiyon verimliliği, şerbetçi otu ve bira kayıplarının <%3'e düşürülmesiyle maliyet tasarrufu sağlanması anlamına gelmektedir.

Skid-montajlı GEA HOPSTAR™ Dry bira üreticilerine çok sayıda ek anahtar özellik ve fayda sağlamaktadır:

 • CCT'ye minimum katı madde transferi; CCT'de pelet katı madde çamuru ile bira kaybı olmaz 
 • Boruları, vidaları önceden yapılmış, test edilmiş bir ünite olarak teslim edilir 
 • Ekstraksiyon tankı tasarımında CCT hacmi ve maksimum pelet yükü hesaba katılmıştır 
 • Ekstraksiyon tankı bütün çevre tesisatı ile birlikte ayrıca skid yanına monte edilmiştir 
 • Boruları önceden yapılan skid tasarımı standart olup, sadece ekstraktör adapte edilmiştir 
 • Tek bir GEA HOPSTAR™ Dry sistemi çok sayıda depolama tankı için kullanılabilir
 • Proses koşulları (örn. pelet ıslatma veya süspansiyonu; ekstraksiyon döngüsü sayısı) bağımsız olarak pelet kalitesi veya şerbetçi otu çeşidine göre ayarlanabilir
 • Otomasyon, tekrarlanabilir ürün kalitesini mümkün kılar 
 • Oksidasyonu önlemek için CO2 atmosferi altında proses  
 • Bağımsız ünite veya mevcut tesisata entegre otomasyon 
 • Bütün proses adımlarının otomasyonu ve CIP en yüksek kalite ve hijyen standartlarını karşılamaktadır
Geri

Bizimle irtibat kurun

Please enter a valid email address

Please hold on, we're processing your submission.

Thank you for subscribing!
Please check your inbox for a confirmation email to complete your signup.

Oops, something went wrong.
Please try again in a few moments.