Terapötik uygulamaları bulunan proteinler, farmasötik kullanım için laboratuvarlarda sentezlenmektedir. Bir çok rekombine DNA-bazlı proses, normal olarak doğal formlarında oluşturmayacakları tanımlı koşullar altında biyolojik ürünlerin üretimi için konakçı hücre olarak genetiği değiştirilmiş mikro-organizma (bakteri, maya veya memeli hücreleri) kullanmaktadır. İnsülin, 1920'lerde diyabet tedavisinde kullanılan ilk terapötik proteindir.

Hücre-dışı Ürünler

Santrifüj - Arıtıcı FSC

Protein gereksinimlerine göre konakçı hücre seçimi çok önemlidir. Memeli hücreleri, proteinin farmakokinetiği ve verimliliği üzerinde en büyük etkiye sahip olan glikosilasyon ve siyalilasyon gibi posttranslasyonel modifikasyonlarından dolayı sıkça tercih edilmektedir. 

Hücre kültürü, fermantasyon ile sağlanmaktadır. Değiştirilmiş genli modifiye DNA zinciri ve kodlandığı maddeler, aynı anda gelişir. İstenilen hücre ürünleri hücre içinde veya dışında üretilebilir.

Fermantasyon sonrasında mikro-organizmalar, devamlı çalışan separatörlerle çıkartılır. Randımanı attırmak için malzeme yıkanır ve santrifüjle çıkartılır. İki aşamanın arıtılmış fazları karıştırılarak ileri proses aşamalarına beslenir. Bu kapalı prosesten çıkan bütün malzeme akışları en az 121 °C'de sterilize edilmelidir. Prosesi mümkün olduğunca basit tutmak için biyokütle, doğrudan fermantasyon sonrasında fermentör içinde ısıyla veya kimyasal metotlarla hasat edilir (toplanır). Tamamen kapalı, buhar-sterilizasyonlu santrifüjler bu proseste kullanılmaktadır ve başka ekipmana steril şekilde bağlanabilir.

Hücre-içi Ürünler ve İnklüzyon Cisimcikleri

Hücre-içi proseste, istenilen ürünün hücre-içi sıvıda mı yoksa inklüzyon cisimciği içinde mi olduğu ayrımı yapılır. Hücre dışı biyo-üretimin aksine, arıtılmış faz prosesten burada çıkar ve biyokütle işlenir.

The washed and concentrated biomass is homogenized; that is, the cells are broken down and the intracellular liquid and the inclusion bodies are released. These are separated from the cell fragments, washed and concentrated in further stages of the process by centrifuges. For intracellular products gained from the cell liquid, the solids are extracted by continuously operating separators.

Geri