St. James's Gate, Dublin 8, İrlanda'daki biracılık faaliyetlerini takviye etmek isteyen Diageo, Guinness'in dünya çapında ünlü ana vatanına yakın zamanda €169 milyon yatırım yaptı. Sürdürülebilirlik ve yatırımın uzun vadeli başarının temel ögeleri olduğu bilinciyle, tesis artık dünyadaki teknoloji bakımından en ileri ve çevresel olarak sürdürülebilir bira üretim tesislerinden biri haline getirilmiştir.

Guinness'in yerel olarak üretimini sağlamak üzere dünya çapında ihracatı yapılan Guinness Aroma Ekstraktının (GFE) üretimini iyileştirmek amacıyla Phoenix Projesi yeni ham madde alım ve elleçleme sistemlerini, yeni bir bira imalathanesini, yeni bir soğuk proses alanını ve ayrıca yeni, oldukça gelişmiş özellikler ile daha geniş bir kapasiteyi mevcut tesise entegre etmek için mevcut soğuk proses alanında bazı değişiklikleri içermektedir. GEA'nın kapsamı, yeni soğuk proses alanını, mevcut soğuk proses alanının güncellenmesini ve yeni GFE prosesinin soğuk tarafını, St James's Gate portföyüne en proses ekipmanları ile yeni markaların eklenmesini içermektedir.

GEA Organizasyonu

Projeye hızlı bir başlangıç yapmak için GEA, yeni soğuk proses alanına ait tasarım ve tedarik işlerinin büyük kısmını üstlenerek, tesis montaj çalışmasını, devreye alma ve doğrulama işlemleri ile gerekli değişiklikleri yapmak üzere bir mühendislik ekibi tedarik etti. Yerel GEA uzmanları da ayrıca montaj ve devreye alma faaliyetleri, inşaat müteahhitleri ile irtibat kurulması ve tesisin sıkı sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uyum dahil olmak üzere genel tesis yönetim sorumluluğunu üstlendi. Program oldukça sıkıydı: tasarım işleri Temmuz 2012'de başladı; ilk yeni kazanlar Şubat 2013'te monte edildi; ve soğuk proses alanı yeni imalathaneden ilk şırayı aynı yıl Ağustos ayında aldı.

Yeni Soğuk Proses Alanı: Kapsamımız

Mevcut soğuk proses alanı dahilinde GEA, montajdan doğrulamaya kadar, iki yeni şıra hattı ve bir Yerinde-Temizlik (CIP) besleme hattı dahil olmak üzere geniş bir ekipman ve hizmet yelpazesi tasarım ve tedarikini yaptı. Mevcut sekiz kazan, yeni bir buhar filtreli glikol soğutma/CO2 devresi ile CIP geri dönüş vanaları montajı ve bağlantısı yapmak suretiyle ale ve lager depolama kazanı olarak kullanılmak üzere dönüştürüldü.

Ayrıca mevcut olgunlaştırma kazanı, gazsızlaştırılmış likör (DAL) depolama kazanı olarak kullanılmak üzere dönüştürüldü ve mevcut ünitelerin yerine iki yeni karbon su arıtma sütunu monte edildi. CIP için ayrıca iki tank alanında ve maya çoğaltma kazanında değişiklikler yapılarak, üç yeni kimyasal konsantre pompalama istasyonu ve dağıtım hattı eklenmiştir.

Mevcut tahliye vanalarının değiştirilmesi, mevcut bira imalathanesinden yenisine geçici bir geçiş sağlamak için yeni vanaların takılması (şıra hatları ve CIP) ve bira tesisinin parlak bira tanklarından filtre sistemine yeniden yönlendirme yapan yeni vana düzenlemeleri de dahil olmak üzere 21 fermantasyon kazanında değişiklikler yapıldı.

Mevcut soğuk blokun yanına yerleştirilen yeni soğuk proses alanı artık 19 yeni fermantasyon kazanına, ale ve lager için sekiz yeni olgunlaştırma/depolama kazanına sahiptir. Kazanlar, soğutma bölümleri tankın üst kısmına tahliye edilen, yalıtımlı ve plakajlı bir tank destek şasisi içine yerleştirilmiştir. Üst tank kapağı GEA vana ve cihaz montajı için hazırlanmış, dikey tank çıkış flanşı ise bir ECO-MATRIX® vana tertibatına bağlanmıştır. Ayrıca, Budweiser üretimi için gereken özel ekipmanın da montajı ve kurulumu yapılmıştır. Yeni maya çoğaltma ve ale/lager depolama kazanları da yeni soğuk proses alanına seramik membran filtreleme-bazlı bira geri kazanım sistemi ile birlikte yerleştirilmiştir. Son olarak, yeni tank/hat temizleme CIP istasyonları da yeni soğuk proses alanına filtreleme ve dengeleme tesisleri için ayrı CIP skidleri ile entegre edilmiştir.

İçecek Karıştırma Ajanı Projesi

St James's Gate'in büyütülmesinde anahtar unsur, yeni bir Guinness Aroma Ekstraktı (GFE) konsantre tesisinin kurulmasıydı (içecek karıştırma ajanı veya BBA tesisi olarak bilinir). Projeyi tamamlamak için GEA CIP, DAL ve tortu tanklarının çevresine paslanmaz çelik bir boru iskelesi ve yürüme yolu monte etti ve üç depolama kazanı ile beş parlak bira tankı dahil olmak üzere müşteri tarafından temin edilen sekiz kazanı, BBA binasının batı yakasına yerleştirdi. İş, boru hattının kazan çıkışlarına ve CIP bağlantılarına bağlanmasını içeriyordu. Kazan koruması için GEA tank üst ekipmanı monte edildi.

Dört adet CIP tankı, bir tapon devridaim tankı, bir küçük içerikler tankı ve bir DAL tankı dahil olmak üzere belirli sayıda yeni tank, GEA tarafından tedarik edildi. Isı eşanjör skidleri ve vana manifoldları gibi ön-fabrikasyonlu tesis ögeleri yerleştirildi ve pompalar, cihazlar, vanalar ve çeşitli küçük ekipman, bütün ara CIP ve yardımcı hizmet bağlantı boruları da düzeltildi. Yeni monte edilen ekipman için kumanda sistemleri, uzak G/Ç panelleri, vana kabinleri ve elektrik bağlantıları (güç, kontrol ve pnömatik) takıldı ve test edildi. Son olarak Diageo's Waterford Biracılığa ait bir pastörizatör ve ilgili ekipmanı (bekletme boruları, bir tampon kazan, bir IBC filtresi ve konveyörü ile iki tortu tankı) yeniden monte edilerek BBA projesi tamamlandı. 

Ek biracılık kapasitesi

Yeni soğuk proses alanının tamamlanmasını müteakip, Diageo tesisinin depolama kapasitesini arttırmaya ve altı yeni depolama kazanı eklemeye karar verdi. Bir kez daha GEA'ya, proje için yeni kazanların (müşteri tarafından çıkartılan ve konumlandırılan) tasarımı, ekipman tedariki, montajı, devreye alınması ve doğrulanması için görevlendirildi.

Geri