GEA, uzun geçmişe sahip Gutmann Biracılıktaki tesis kullanımının optimizasyonunu yapmaktadır

Bavyera'daki Gutmann arpa birası üretim tesisindeki CIP sistemi

Titting, Bavyera'da bulunan Gutmann arpa birası üretim tesisi, 1855 yılından bu yana bir aileye aittir ve onlar tarafından işletilmektedir. 1913'ten bu yana Titting'de arpa birası üretilmektedir. Bu süre zarfında Gutmann ailesi, bu tür birada uzmanlaşmıştır ve halen orijinal geleneksel metodu kullanmaktadırlar. İstikrarlı bir şekilde yüksek ürün kalitesinin yanı sıra, doğal kaynakların korunumu da bira üretim tesislerinde önemli bir husustur. Bu, DIN EN ISO 14001:2004'e uygun olarak onaylanan bira üretim tesisi çevre yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Hedeflerden biri, enerji ve su tüketiminin devamlı olarak azaltılmasıdır.
As part of these efforts, the CIP processes in the brewery were closely examined in 2009. GEA presented its new CIP concept and demonstrated its advantages in a direct comparison with the existing CIP process. The previous CIP concept of Gutmann Brewery included automatic cleaning of the vessels in the following order: mash tun kettle 1, mash tun kettle 2, lauter tun, pre-run tank, wort kettle, Whirlpool. After cleaning of the brewing vessels, the pipes were cleaned with a manual caustic brew. The upgrade concept developed by GEA provides for combined vessel and pipe cleaning, a caustic brew is not required.

Temizlik prosesinin otomatik olarak izlenmesi

Bira ustası Richard Hofmeier bira imalathanesinde

Doğrudan karşılaştırma yapabilmek için Gutmann CIP sistemi, modernleştirilmiş temizlik prosesi ile aynı şekilde mevcut temizlik metoduna hazırlandı ve temizlik maddeleri eklendi. Bu şekilde CIP tanklarının hem aynı konsantrasyona sahip olması hem de aynı sıcaklık ve dolum seviyeleri sağlandı. Daha sonra proses kontrol sistemindeki bütün sayaç ölçümleri sıfırlandı (pompa işletim süreleri, su saatleri ve deterjan konsantreleri için debi metreler). Her iki metotta, etkili temizlik sağlamak üzere temizlik adımları arasında bir defa ek kostik ve asit dozajı gerekti. Bira imalathane temizliği sonunda CIP tankları içindeki bütün temizlik maddeleri, ilk haline geri döndürmek ve iki farklı metot arasında doğrudan karşılaştırma yapabilmek için yeniden konsantre edildi. Her iki konseptin temizlik prosesleri gözlemlendi ve belgelendi. Kullanım süreleri, elektrik tüketimi ve temizlik maddesi tüketimi, H2O2-temizlik yoğunlaştırıcılar ve su tespit edildi.
The comparison showed that after the CIP upgrade by GEA the consumption of cleaning agents was reduced. The new constellation of the CIP areas also had a positive effect on the power consumption during cleaning. The higher energy consumption with the previous concept can be attributed to the caustic brew.

Resulting advantages:
The upgrade of the CIP processes results in a time advantage of about 3 hours. Now, the brewer does not need to be present in the brewhouse for these 3 hours, which allows customers to save labor costs. Furthermore, the new concept makes it possible to run production processes and CIP cleaning processes in the brewhouse simultaneously. If the brewery is interested in maximum equipment utilization particularly in peak times, the greatest savings potential can be found there. As product-safety is ensured in the complete pipework of the individual plant sections, production can start earlier and additional capacities can be created.
Maximum product safety was one of the key requirements in the project. The innovative GEA CIP concept is a useful instrument to boost production with only few mechanical modifications. In the final evaluation of the concepts, the CIP concept developed in Kitzingen had significant advantages in terms of energy costs and consumptions and increased plant availability at the same time. After preparation of the concept and order placement, GEA needed only 4 months for successful execution and commissioning.

Geri