GEA, Linde Engineering North America'nın - bir Birleşik Devletler projesinin parçası olarak - gereksinimlerini karşılamak üzere proses soğutma uzmanlığını uygulama becerisini üretim aşamasından soğutma ve kaynatmaya kadar göstermiştir.

Müşteri

Linde Engineering North America Inc. (LENA), dünya lideri gaz ve mühendislik şirketi olan Linde Grubunun bir üyesidir. LENA sentez gazı, hava separasyonu ve petrokimya tesisleri ile kendi Selas Akışkan İşleme rafinerisi ve petrokimyasalla çalışan ekipmanı için teknoloji, mühendislik, tedarik ve yapım işleri sunmaktadır.

Soğutma sistemleri - anahtar bir endüstri gereksinimi

Rafineriler, petrokimya tesisleri ve entegre kimyasal kompleksler, günlük operasyonlarının sorunsuz ve güvenli şekilde yürütülmesi için büyük ölçekli soğutma sistemlerine güvenmektedir. Bu sistemler genellikle doğal, termodinamik olarak verimli ve maliyet-etkin bir soğutucu akışkan olan amonyak (NH3) kullanmaktadır. 

Müşterinin talebi

Linde, bir amonyak üretim tesisindeki farklı proses uygulamaları için üç farklı sıcaklık seviyesinde (-37°/-5/+5 °C) soğutma işlevi sağlayan tam-ölçekli bir soğutma ünitesinin tasarım ve yapımını talep etti.

Değerlendirmeler

Endüstriyel prosesler amonyağın büyük, düşük basınçlı tanklarda, düşük sıcaklıklarda depolanmasını gerektirir. Özellikle yüksek sıcaklıkta mevsimlerin yaşandığı yerlerde ortam ısısının depolama tankına transferi, tesis operatörleri için önemli bir değerlendirme hususudur. Isı transferinin bir işareti de buharlaşan gaz (BOG) olarak bilinen buharın oluşumudur. Tank yalıtımı, buharlaşma seviyelerinin standartlaştırılmış bir sınırda tutulmasında önemli bir rol oynar.

Çözüm

Linde iç görünüm

GEA'nın ileri teknolojik çözümü, özellikle amonyak tankından gelen buhar akışına ve buhar giderme ünitesinden gelen, yeniden sıvılaştırılmış amonyağın amonyak tankına geri gönderilmesi sırasında buharlaşan gaza yönelik bir buhar giderme ünitesinin tasarımını içermektedir. Çözüm, hem aşırı düşük hem aşırı yüksek ortam sıcaklıklarında ve teknik olarak zorlu projelerin spesifikasyonlarına göre kanıtlanmıştır. Amonyak tesisindeki soğutma ünitesinin işleme kapasitesi 40 t/s olup, ilgili buhar ünitesi, sistemin çalışmadığı zamanlarda amonyak tankından gelen buhar akışını yoğuşturmak için soğutma görevi yapmaktadır. Buhar giderme ünitesinin rolü, amonyak tankından gelen buhar akışıyla ve buhar giderme ünitesinden gelen yeniden sıvılaştırılmış amonyak, amonyak tankına geri gönderilirken buharlaşan gazla güvenli şekilde başa çıkmaktır.

Amonyak tesisinin soğutma ünitesi, farklı proses buharı akışlarını işlemek için üç farklı basınç seviyesinde üç yağ-taşmalı vidalı kompresörden ve soğutma prosesini tamamlamak için ilgili ısı eşanjörlerinden ve tamburlu separatörlerden oluşmaktadır. Müşteriye teslim edilen amonyak BOG paketi, amonyak gazını basınçlandırıp kondensere göndermek için bir vidalı amonyak kompresöründen oluşmuştur. Kompresörlerin çalışması ile soğutma etkisi elde edilir ve ısı yükü düşük sıcaklık seviyesinden yüksek sıcaklık seviyesine transfer edilir.

Bu GEA çözümü, amonyak-bazlı soğutma proseslerindeki deneyimimizin, dünyanın her yerindeki müşterilere nasıl verimli, özelleştirilmiş sistemler sağladığının bir örneğidir. GEA'nın esnekliğe verdiği önem, mühendislerinin gerektiğinde üçüncü taraf kompresör teknolojileri ile çözüm oluşturabilecekleri anlamına gelmektedir. 

Geri