Yüksek etkili API'ler için genel malzeme elleçleme konsepti, bütün tesisatın muhafaza performansının belirlenmesindeki ana faktördür. İki temel seçenek mevcuttur: paslanmaz çelik veya tek kullanımlık sistemler.

Uygun Üretim Teknolojisinin Seçilmesi

Bu makalenin 1. bölümü (Muhafazanın Temel Prensipleri), bütün yeni API'lerin yarısından fazlasının yüksek etkili (OEL <10 μg/m3) olarak sınıflandırıldığını, dünya çapındaki sağlık ve güvenlik otoritelerinin bu maddelerle çalışan operatörler için korunma tedbirlerini arttırdığını açıklamaktadır. Makale, etkili bir muhafazanın neden kişisel koruyucu ekipmandan veya insan davranışına dayalı sistemlerden her zaman daha iyi olduğunu, mesleki maruz kalma limitlerine (OEL), kabul edilebilir günlük alımlar (ADI) ve çapraz-kontaminasyon limitlerine göre gereken muhafaza derecesinin nasıl hesaplanacağını göstermektedir.

Bu ikinci makalede, piyasadaki geniş yelpaze içinden doğru muhafaza çözümlerinin nasıl seçileceğini inceleyeceğiz. Tipik bir tablet prosesi, aşağıdaki adımları içerir:

 • API ve eksipiyanların dağıtımı
 • topaklanmaları dağıtmak için ham maddelerin öğütülmesi
 • (ıslak) granülasyon ve sonrasında kurutma
 • kuru öğütme
 • yağlayıcıların eklenmesi
 • tablet sıkıştırma
 • kaplama
 • birincil ve ikincil paketleme.

Kelebek ayırma vanalı IBC'ler (orta seviye dökme yük konteynerleri), yüksek etkili API'lerde en yaygın kullanılan malzeme işleme sistemleridir. Kelebek ayırma vanaları, her bir üretim bölümü arasında ki bağlantı safhaları için etkin bir çözüm sunmaktadır. Farklı performans seviyelerine uygun çeşitleri mevcuttur.

Bu durumda, parti için gereken bütün malzeme, tipik olarak laminer akışlı bir kabin altında, dağıtım alanındaki bir IBC'ye yüklenir. IBC daha sonra, kelebek ayırma vanası ile bir boşaltma istasyonuna yanaştırılarak granülasyon alanına taşınır. Ham madde daha sonra ya yer çekimi yardımıyla (odanın yüksekliği izin veriyorsa) ya da araya topaklanmaları dağıtmak üzere bir öğütücü yerleştirerek vakumlu konveyör ile granülatöre yüklenir.

Eğer tek kullanımlık bir çözüm tercih edilmişse cevaplardan biri, GEA Hicoflex® esnek konteyner sistemidir. Yardımcı maddeler konvansiyonel bir konteynerde işlenirken, API bir kompartman içinde tartılır ve daha sonra bir huni ile alttaki Hicoflex® torbasına aktarılır. Her iki konteyner, entegre bir öğütücü üzerinden granülatör girişine bağlanır.

Granülatör ve Tablet Presi

Granülasyon aşaması için çeşitli seçenekler mevcuttur, ancak yüksek etkili API kullanımı, bu seçenekleri biraz azaltmaktadır. Yüksek etkili API'ler genellikle formülasyonun sadece küçük bir yüzdesinin API olduğu anlamına gelir ve bu türden reçeteler, merdaneli sıkıştırma gibi kuru metotlara pek uygun değildir; makinelerin muhafazalı şekilde yapımı zordur ve düzgün bir API dağılımının elde edilmesinde sıkça problem yaşanır. Sonuç olarak ıslak granülasyon tercih edilir. Dört seçenek mevcuttur: 

 1. yüksek parçalayıcılı bir granülatör ve bir akışkan yatağından oluşan entegre bir hat
 2. akışkan yataklı sprey granülatör
 3. devamlı granülasyon ve kurutma
 4. tek-hazneli işleme.

1. Seçeneğin avantajı, yüksek ürün çıktısı elde etmek için en etkili granülatörün en etkili kurutucuyla birleştirilmesini sağlamasıdır. Yüksek parçalayıcılı granülasyon, mikronize API'ler kullanıldığında sorun olabilen malzeme ayrılma problemlerini önler. Bir diğer avantajı ise, proses parametrelerini ayarlamak suretiyle ham madde kalitesindeki dalgalanmaları telafi etme kabiliyeti sağlayamak ve granülasyon prosesini sağlamlaştırmaktır.

Ancak dezavantajı ise, bu konfigürasyonun tipik olarak ürün değişimi esnasında nispeten uzun hizmet dışı kalma süresi gerektirmesidir. Ayrıca yüksek kaliteli bir granülatör de gerektirmektedir. Yüksek dönüş gücüne sahip sistemler, hızlı ve düzgün granülasyon sıvısı dağılımı sağlar. Bu da, eşit olmayan kurutma ve kurutma sonrasında granüllerin öğütülmesi için gereken sürenin uzunluğu gibi problemlerini önler.

Akışkan yataklı sprey granülasyon (2. seçenek) tek hazneli bir operasyondur ve yüksek etkili maddelerin işlenmesinde büyük bir avantaj sağlar. Bu proses ayrıca yüksek granül-içi gözeneklilik ve çok iyi sıkıştırılabilen malzeme elde edilmesini sağlar. GEA tarafından geliştirilen FlexStream™ sisteminin kullanımı ile granüller ayrıca mükemmel akış özellikleri gösterir, sıkıştırma esnasında kalıpların homojen şekilde dolumunu sağlar. Temizlik için filtreler ıslatılarak çıkartılabilir, böylece operatör veya çevre kontaminasyonu minimuma indirilir. İşleyicinin geri kalan kısmına yerinde temizlik yapılabilir.

GEA ConsiGma™ (3. seçenek) gibi devamlı hatlar, konvansiyonel parti bazlı sistemlere iyi bir alternatif sunmaktadır. Olası problemlerden birincisi, mevcut çoğu reçetenin parti bazlı makineler için geliştirilmiş olması, ikincisi ise mevcut devamlı granülasyon ve kurutma sistemleri için otomatik temizliğin, henüz kanıtlanmamış bir teknoloji olmasıdır. Ancak bağlantılı devamlı sistemler önemli avantajlar sunmaktadır, o nedenle gelecekteki gelişmeler takip edilmelidir. Yüksek etkili API granülasyonu için ideal çözüm, tek hazne ile sunulmaktadır (4. seçenek). Bu, çok hızlı değişim sağlamak için minimum yüzey alanlı yüksek parçalayıcılı granülatörün proses avantajlarını, tümleşik CIP tesisi ile birleştirmektedir.

Granülasyon sonrasında dış fazın eklenmesi gerekir. Bu, eğer kuru granüller IBC içine entegre bir kuru öğütücü ile boşaltılıyorsa en kolay yoldur. Dış faz eklendikten sonra, IBC'yi konteyner karıştırıcı içinde tamburlamak suretiyle homojen bir karışım elde edilir. Bu IBC ayrıca tablet presini beslemek için de kullanılabilir. Yüksek etkili malzemelerin sıkıştırılmasında, GEA’nın MODUL™ rserisi tablet presleri eşsiz bir çözüm sunmaktadır.

Geri