Atık Su Arıtma

Yağ içeren çamurlara ek olarak, yağ kalıntıları ile kirlenen atık sular da enerji santralı operatörleri için ekolojik bir problem oluşturmaktadır. GEA arıtma sistemleri, çevre-dostu bir alternatif sunmaktadır. Kendini temizleyen separatörler, yağ kalıntılarını yasal olarak belirlenen 10 ppm seviyesinin oldukça altında bir miktara azaltabilmektedir.

GEA arıtıcıları: Ekonomik ve ekolojik arıtma sistemlerinin kalbi

Enerji santrallerindeki atık su, genellikle yağ kalıntıları ile o kadar kirlenmiştir ki, uygun bir arıtmaya tabi tutulmadan su sistemlerine deşarj edilemez. Yasalar sadece 15 ppm altında (bazı bölgelerde 10 ppm) yağ içeriği bulunan yağ kalıntısına sahip atık suların deşarjına izin verdiğinden, atık suların önceden uygun şekilde arıtılması gerekir.

GEA santrifüjlü separatörleri bu görevi etkili bir şekilde yerine getirerek, enerji santrallerinin minimum çevresel etki ile işletilmelerine önemli bir katkı sağlar.