Süt Ürünleri İşlemesinde Proses-Kritik Soğutma

GEA, süt endüstrisine yönelik tanınmış bir sofistike proses teknolojisi sağlayıcısıdır ve bu uzmanlığı endüstriyel soğutmaya kadar uzanmaktadır. Soğutma çözümlerimiz standartlaştırılmış kompresör paketlerinden, özel tasarlanmış sistemlere ve anahtar teslimi soğutma tesislerine kadar değişmektedir.

Süt ürünleri işlemesinde proses-kritik soğutma

Süt Ürünleri İşlemesinde Soğutma

Prosesin her bir adımı için doğru sıcaklığın sağlanması gerek peynir gerek süt tozu için ürün kalitesi bakımından kritik öneme haizdir. GEA'nın akıllı tesis & kompresör kontrol sistemleri ve yüksek verimlilikteki kompresörleri sayesinde doğru bir soğutma sağlanmaktadır. Örneğin sert peynirin işlenmesi esnasında, belirli sıcaklıklarda özel soğutma ve şartlandırma gerektiren beş farklı faz mevcuttur:

  1. Süt alım & hazırlama prosesi
  2. Pastörizasyon / termizasyon prosesi
  3. Su soğutma & salamura prosesi
  4. Olgunlaştırma prosesi
  5. Depolama & dağıtım prosesi

İlk iki fazda, sabit +0.5/1.0°C akış sıcaklıklarında buzlu su veya +2°C'de soğuk su gerekir. Peynirin preslenmesi & olgunlaştırılması esnasında 6-10°C arasındaki sıcaklıkta soğutulmuş su sağlamamız gerekir. Aynı zamanda olgunlaştırma ve depolama için özel odaların doğru sıcaklıklarda şartlandırılması gerekir. Yukarıda da belirtildiği üzere, farklı sıcaklıklarda üç su akışı gerekmektedir. Su sıcaklıklarını gereken ürün sıcaklıklarına adapte ederek müşterilerimiz, enerji maliyetlerinden tasarruf sağlayabilmektedir. 

Enerji verimli GEA kompresörleri

GEA'nın V-serisi pistonlu kompresörleri, özellikte kısmi yükte mükemmel bir COP verimliliği göstererek katma değerini ortaya çıkarmaktadır. Eşsiz "eşzamanlı-görüntülenebilir" bakım kontrol monitörü sayesinde, ne zaman servis gerektiğini hassas şekilde gösteren bütün ana parametrelere gerçek zamanlı erişim sağlanır. Bu devamlı izlemenin, tesisin güvenilirliği üzerinde pozitif etkisi vardır ve periyodik bakımda maddi tasarruf sağlar. Doğal soğutucu akışkanlarının kullanımı sayesinde aynı zamanda enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik sağlanmaktadır.

Atık ısının yeniden kullanımı

Süt ürünleri soğutma prosesi ile ilgili olarak GEA, endüstriyel ısı pompalarının montajı ile "yeşil" tasarruf sağlanmasını gözetmektedir. Hangi proseslerde atık ısının geri kazanılarak pastörizasyon, koagülasyon & peynir altı suyu giderme veya temizleme gibi diğer proseslere yönlendirilebileceğini belirleyerek, müşterilerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmaları ve proseste maddi tasarruf yapmaları yönündeki çalışmalarına yardımcı olmaktayız. GEA'nın tutkusu, her gereksinimi karşılayan çevresel olarak güvenli, sürdürülebilir ve yüksek verimli özelleştirilmiş çözümleri sağlamak için müşterilerimizle birlikte çalışmaktır.