Tek Hazneli İşleme ve Faydaları

Tek hazneli işleme (bir haznede işleme), farmasötik üretim proseslerinin farklı ünite operasyonlarını tek bir makinede birleştiren teknolojiyi ifade etmektedir. Ancak çoğunlukla kurutma teknolojisi donanımına sahip yüksek parçalayıcılı mikser-granülatörden bahsederken tek hazneli işleyici ifadesi kullanılmaktadır. Bu nedenle tek hazneli işleme, farmasötik veya nutrasötik granüllerin, kuru karıştırma, sıvı ekleme, ıslak granülasyon, kurutma ve granül boyutlandırma işlemlerini kullanarak tek bir makinede üretimi anlamına gelmektedir.

Bu tür işlemenin faydaları aşağıdaki gibidir:

  • Granülasyon ve kurutma işlemlerini tek bir ünitede entegre ederek, ekipman sermaye yatırımı ve iyi üretim uygulaması (GMP) zemin alanı, diğer alternatiflere göre daha düşük hale getirilmiştir. 
  • Malzeme elleçleme adım sayısı daha azdır: bu nedenle toplam işleme süresi daha kısa olurken, randıman yüksek olur ve minimum üretim desteği gerekir. Aynı zamanda gereken operatör sayısı daha azdır. 
  • Üretim prosesindeki nem gibi ortam değişkenleri ortadan kaldırılır, bu da neme-hassas formülasyonların işlenmesinde avantaj sağlar. 
  • Tek hazneli işleyicilerde solvent geri kazanım sistemi gereksinimi, akışkan yataklı kurutucuya göre daha azdır. 
  • Giriş ve çıkış vanalarında doğru önlemler uygulanarak yüksek muhafaza seviyesine ulaşmak kolaydır. 
  • Tek hazne 2 saatten daha kısa bir sürede değiştirilebilir, o yüzden çok sayıda farklı ürün üretilmesi - çok sayıda ürün değişimi gerekmesi - durumunda çok cazip bir teknolojidir.

Tek hazneli işleme oldukça esnek bir teknolojidir; çeşitli işleme opsiyonlarına sahiptir, bir çok farklı uygulama ve ürün için idealdir. Gerek standart ıslak granülasyon, eriyik öğütme, peletleme gerekse efervesan üretimi için kullanılan, ve/veya vakum veya mikrodalga kurutma ile birleştirilen tek hazneli işleyici, istenilen sonuçların elde edilmesini sağlar. Sallanan hazne opsiyonu bu esnekliği, eski formülasyonları yüksek kalite standardında işleyebildiği için daha da arttırmaktadır. Hızlı ürün değişimi kolay ve etkilidir, yerinde-temizlik (CIP) sistemi sayesinde ekipmanın temizlenmesi de kolaydır.